A) Deklira samlar in persondata från sina Kunder. Kontaktuppgifter sparas för att kunna förse sina Kunder med relevant information angående de tjänster som Kunden har visat intresse för. Annan persondata såsom namn och personnummer sparas för att kunna leverera tjänster till Kunden som kräver denna data för att vara komplett, till exempel K4-blanktetter till Skatteverket.

Kunddata som hanteras innefattar:

i) Telefonnummer
ii) Emailadres
iii) Postadress
iv) För och efternamn
v) Personnummer
vi) Värdepapperstransaktioner
vii) Internethistorik i form av cookies och data från Google Adwords och Analytics

B) Kunden innehar samtliga rättigheter till Kundens privata data. Deklira har dock rätt till användning och sparande av kundens data för att kunna förse Kunden med tjänster i framtiden. Datan kan också användas för statistiska ändamål för internt och externt bruk. Utöver detta äger Deklira rättigheter att använda den data som samlas in för statistiska ändamål under förutsättning att den presenteras på aggregerad nivå och utan referens till persondata som kan kopplas ihop med kunden. Med Kundens data avses här all information som Kunden tillgodogör Deklira, både direkt och indirekt via användande av Dekliras tjänster.

C) Om inte Kunden aviserar att persondata ska raderas sparas persondata i 10 år av Deklira.

D) Kunden har rätt att när som helst avisera att han eller hon inte vill att persondata ska sparas. I händelse av att Kunden meddelar att persondata inte skall sparas skall Deklira radera all persondata relaterat till kunden inom 30 dagar.

E) Deklira kan förse Kunden med marknadsföring relaterat till de tjänster eller likande tjänster som Kunden tidigare har visat intresse för. Kunde har rätt att när som helst förse Deklira med information att denne inte längre vill erhålla sådan korrespondens. I händelse av detta ska Deklira upphöra sådan marknadsföring till kunden i fråga.

F) Kunden har rätt att få tillgång till all data Deklira har sparat om Kunden i ett maskinläsbart (CSV) format. Detta gör att om Kunden skulle vilja föra över datan till en tredje part i syfte av att använda den till en annan tjänst ger Deklira Kunden tillgång till den data som krävs för att göra detta.