FAQ och Support

Vanliga Frågor


Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss.

Hur ska avgifter/courtage läggas in i portalen?

Bakgrund

Avgifter är viktiga att ta med i beräkningen då du får göra avdrag på dina transaktioner. Det innebär att om du inte tar med avgifter och courtage kommer du få högre skatt.

För att ge dig mer flexibilitet har du två val för hur du kan lägga in avgifter/courtage i vårt system. Du behöver inte fylla i någonstans på sidan för att välja hur du vill hantera avgifter, utan sättet du lägger in dessa på i dina transaktioner avgör hur vi gör för att räkna ut dem.

Observera att vissa nätmäklare visar köp och säljbelopp olika. Vissa visar endast transaktionsvärde innan avgifter, vissa endast efter avgifter och några visar båda två. Kolla alltid med din handelsplats för metoden de använder. Notera också att vi endast stödjer avgifter och courtage som en summa pengar (i krypto eller fiatvaluta) och inte som en procentsats av en transaktion.

Visa dina avgifter separat

Det vanligaste sättet handelsplatser använder sig av för att visa avgifter som en separat transaktion. Det innebär att köpvaluta - belopp och säljvaluta - belopp ska skrivas innan avgiften är dragen.

Exempel på säljtransaktion med avgift i SEK

Anta att priset du sålt 1 BTC för var 100 000 kronor innan avgifter och courtage. Din avgift på denna transaktion var 500 kronor. Du lägger in följande information för denna transaktion:

Köpvaluta – valuta = SEK

Köpvaluta – belopp = 100 000

Säljvaluta – valuta = BTC

Säljvaluta – belopp = 1

Avgift/courtage – valuta = SEK

Avgift/courtage – belopp = 500

Exempel på säljtransaktion med avgift i SEK

Anta att priset du köpt 1 BTC för var 50 000 kronor innan avgifter och courtage. Din avgift på denna transaktion var 100 SEK. Du lägger in följande information för denna transaktion:

Köpvaluta – valuta = BTC

Köpvaluta – belopp = 1

Säljvaluta – valuta = SEK

Säljvaluta – belopp = 50 000

Avgift/courtage – valuta = SEK

Avgift/courtage – belopp = 100

Exempel på säljtransaktion med avgift i BTC

Anta att priset du sålt 1 BTC för var 100 000 kronor innan avgifter och courtage. Din avgift på denna transaktion var 0.01 BTC. Du lägger in följande information för denna transaktion:

Köpvaluta – valuta = SEK

Köpvaluta – belopp = 100 000

Säljvaluta – valuta = BTC

Säljvaluta – belopp = 1

Avgift/courtage – valuta = BTC

Avgift/courtage – belopp = 0.01

Exempel på säljtransaktion med avgift i BTC

Anta att priset du köpt 1 BTC för var 50 000 kronor innan avgifter och courtage. Din avgift på denna transaktion var 0.05 BTC. Du lägger in följande information för denna transaktion:

Köpvaluta – valuta = BTC

Köpvaluta – belopp = 1

Säljvaluta – valuta = SEK

Säljvaluta – belopp = 50 000

Avgift/courtage – valuta = BTC

Avgift/courtage – belopp = 0.05

Inkludera courtage och avgifter i dina köp och säljbelopp

Denna metod innebär att du själv drar av ditt courtage på dina säljtransaktioner eller lägger till dem på dina köptransaktioner. Se exemplen nedan:

Exempel på säljtransaktion

Anta att priset du sålt 1 BTC för var 100 000 kronor innan avgifter och courtage. Din avgift på denna transaktion var 500 SEK. Du lägger in följande information för denna transaktion:


Köpvaluta – valuta = SEK

Köpvaluta – belopp = 99 500

Säljvaluta – valuta = BTC

Säljvaluta – belopp = 1

Här drar du alltså av avgiften på Köpvaluta – belopp.

Exempel på köptransaktion

Anta att priset du köpt 1 BTC för var 50 000 kronor innan avgifter och courtage. Din avgift på denna transaktion var 100 kronor. Du lägger in följande information för denna transaktion:

Köpvaluta – valuta = BTC

Köpvaluta – belopp = 1

Säljvaluta – valuta = SEK

Säljvaluta – belopp = 50 100

Här lägger du alltså till avgiften på säljvaluta – belopp.

Viktigt: Observera att Inkludera courtage och avgifter i dina köp och säljbelopp-metoden inte kommer att fungera om du någon gång betalt en avgift som en kryptovaluta. Till exempel om ditt courtage togs ut i BTC, BNB eller ETH snarare än i Svenska Kronor, Dollar eller Euro. Då måste då använda Visa dina avgifter separat-metoden.


Vill du prova vår tjänst helt gratis?


Skapa ett konto hos oss här och kom igång!

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss.